HOOLDUSJUHEND

OÜ Viram annab enda poolt valmistatud ustele garantii 2 aastat. Garantii eelduseks on OÜ Viram poolse kasutus- ja hooldusjuhendi järgimine.

Uste ladustamine ja hoidmine enne paigaldamist

1) toodet ei tohi hoida kütteta ja liigniisketes ruumides;

2) toode tuleb ladustada tasasele pinnale;

3) vältida toote virnastamist otse maapinnale või betoonile;

4) vältida toote ladustamist otsese päikesevalguse kätte, vastasel juhul võib toote katmata osadele tekkida toonimuutus;

5) hoida tooteid vee, tolmu, määrdumise ning vigastuste võimaliku tekkimise eest.

Uste kasutamine ja hooldamine peale paigaldamist

1) peale ukse paigaldamist puhastage toote pinnad. Ukse puhastamisel on keelatud kasutada abivahendeid, mis võivad kahjustada ukse pinda. Puhastamiseks kasutada pehmet riidelappi või svammi, mis ei sisalda liivaosakesi ega muid abrasiivseid osi. Värvitud puitpindade puhastamiseks sobivad ainult mitteabrasiivsed vahendid (piirituse 5% vesilahus, Fairy jm). Ukse puhastamisel on keelatud kasutada klaasipesuvahendeid ja happelisi puhastusvahendeid;

2) kui ukse pinnad on paigaldamise käigus kaetud teibiga, siis tuleb teip eemaldada koheselt peale paigaldamist, vältimaks liimi kuivamist uksele;

3) kui paigalduse käigus on tekkinud vigastused puitpinnal, tuleb vigastatud koht katta koheselt parandusvärviga . Vajadusel konsulteerige tootjaga;

4) ukse igapäevase kasutamise käigus tuleb vältida mehhaanilisi lööke uksele;

5) ust peaks vastavalt vajadusele (vähemalt 1x aastas) regulaarselt puhastama;

6) värvi, tsemendi, betoonsegu, pahtlite jms. jäägid tuleb ukselt eemaldada viivitamatult enne nende kuivamist;

7) ukselakid ja –värvid on väga tundlikud keevitamisest ja lõikamisest tekkinud sädemete suhtes. Ukse pinna kahjustamise vältimiseks tuleb hoiduda nimetatud tööde teostamist ukse vahetus läheduses;

8) kontrollige regulaarselt luku, käepideme ja hingede kinnitusi ning korrasolekut. Vajadusel likvideerige vead, kinnitades kruvid, vahetades kulunud või vigastatud osad välja. Õlitage lukku ja hingesid, kasutades spetsiaalseid luku ja hingede õlitamiseks toodetud õlisid;

9) vähemalt 1x aastas, soovitavalt enne talve, õlitage tihendeid, kasutades selleks silkoonõli;

10) ukselehe ja lengi kokkupuute ilmnemisel tuleb ust koheselt reguleerida, et vältida värvi kahjustamist kulumise ja hõõrdumise tõttu;

11) vältige ukse hoogsat sulgumist-avanemist ning liigse füüsilise jõu kasutamist ukse sulgemisel ja avamisel;

12) kui tekkiva probleemi lahendamine ei ole Teile jõukohane, pöödruge nõu ja abi saamiseks tootja poole.

OÜ Viram, Videviku 3, 80042 Pärnu linn

Kehtib alates 01.01.2016

Info tel: 44 20 272